Śrutowanie

Obróbka różnych materiałów, w tym metali, obejmuje wiele różnych procesów: począwszy od ich wycinania i gięcia, po ostateczne wykończenie powierzchni. To ostatnie może polegać na malowaniu proszkowym, pokrywaniu powłokami galwanicznymi czy też po prostu – na polerowaniu. Skuteczność przywierania różnych powłok do zewnętrznej powierzchni stali czy aluminium wymaga ich wcześniejszego przygotowania. Do tego celu stosuje się między innymi śrutowanie.

Śrutowanie jako forma obróbki strumieniowo-ściernej

Śrutowanie jest jedną z technologii tzw. obróbki strumieniowo-ściernej. Jak wskazuje nazwa, metoda ta opiera się na ścieraniu zewnętrznej warstwy metalu za pomocą strumienia materiału ściernego, wyrzucanego z dyszy pod dużym ciśnieniem. Efekt pracy przypomina procesy geologiczne, jakie zachodzą na przestrzeni milionów lat. Tu jednak są znacznie przyspieszone i o wiele bardziej skuteczne. Systematyczne drążenie materiału przez strumień ścierniwa pozwala na zdzieranie cienkiej warstwy zewnętrznej. Ostateczny efekt jest uzależniony od jego typu oraz granulacji. Śrutowanie nie jest jedyną formą obróbki strumieniowo-ściernej. W praktyce wykorzystuje się też piaskowanie.

Różne metody śrutowania

Śrutowanie nie jest jednolitą technologią i zapewnia też różne efekty. Są one uzależnione od tego, jaki rodzaj ścierniwa został wykorzystany do obróbki powierzchni. Wyróżnia się też śrutowanie na sucho i na mokro. W tym drugim przypadku strumień ścierniwa jest mieszany z wodą. Ma to duże zalety, gdyż podczas pracy nie są rozprzestrzeniane cząsteczki pyłów, zwiększając bezpieczeństwo stosowanej technologii. Śrutowanie na sucho wymaga stosowania specjalnych, szczelnych kabin oraz stroju ochronnego. Efekty procesu są też uzależnione od materiału ściernego. Poza wymienionym wcześniej piaskiem do obróbki strumieniowo-ściernej wykorzystuje się też:

 • ścierniwa mineralne – węglik krzemu, kulki szklane, tlenek glinu, kulki ceramiczne itp.,
 • ścierniwo metalowe – kulki pełne i kruszone z aluminium, cynku, stali nierdzewnej i węglowej,
 • ścierniwa z tworzyw sztucznych – duroplast, melamina, akryl, nylon, poliamid, itp.,
 • zmielone skorupy orzechów i roślin (np. granulat z kolb kukurydzy).

Zastosowanie śrutowania

Śrutowanie ma na celu przygotowanie powierzchni materiału do dalszej obróbki. Zależnie od rodzaju zastosowanego ścierniwa, może ono wygładzać lub nadawać chropowatości, która jednocześnie zwiększa przyczepność farb, lakierów czy powłok galwanicznych. Zastosowanie śrutowania to między innymi:

 • odrdzewianie części metalowych,
 • łuszczenie starych farb czy lakierów,
 • gładzenie ostrych krawędzi, zadziorów po odlewach,
 • oczyszczanie ze smarów, klejów i innych substancji,
 • odkamienianie,

Usługi śrutowania w ofercie Metaltech

Śrutowanie to jedna z wielu usług, jaką oferuje firma Metaltech. Do obróbki strumieniowo-ściernej wykorzystujemy specjalną komorę śrutowniczą o prześwicie okna 1000 x 1500 mm. Dzięki wbudowanemu transporterowi ma ona formę przelotową, a śrutowanie może się odbywać w ruchu ciągły. Takie rozwiązanie znacznie przyspiesza obróbkę większej liczby elementów. Prześwit okna pozwala nam też poddawać obróbce części o większych gabarytach. Śrutowanie wykonujemy metodą na sucho z zastosowaniem różnych rodzajów ścierniwa.

ŚRUTOWANIE ELEMENTÓW I KONSTRUKCJI METALOWYCH (CNC)


Komora śrutownicza

przelotowa o prześwicie okna 1000 x 1500 mm

This post is also available in: ENDEFRRU

  Imię i nazwisko (wymagane) *

  Email (wymagane) *

  Telefon

  Temat

  Treść wiadomości

  PolandEnglishGermanFrenchRussia