Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych i zasadach, na jakich się to odbywa po dniu 25 maja 2018 roku.

Informacja o administratorze danych

Administratorem Państwa danych są spółki Grupy Metaltech-Piasecki wyszczególnione w sekcji Dane rejestrowe firmy. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci numeru telefonu +48 23 674 15 61 lub adresu e-mail: ado@metaltech.pl . Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem spółek Grupy Metaltech-Piasecki.

 

Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www, analiza odwiedzin oraz, w przypadku wysłania zapytania poprzez formularz kontaktowy, udzielenie odpowiedzi lub przedłożenie oferty.

 

 Czas przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 Prawa użytkownika

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

 Formularze kontaktowe

Użytkownik poprzez ustawienie znacznika przy każdorazowej wysyłce za pomocą formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.metaltech.pl wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmy Grupy Metaltech-Piasecki, w celu udzielenia odpowiedzi, w tym przedłożenia oferty. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Użytkownik ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego i do przeniesienia danych.

PolandEnglishGermanFrenchRussia