W celu wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, udostępniamy Państwu w formie poniższego formularza, wewnętrzny kanał, za pośrednictwem którego możecie Państwo dokonywać zgłoszeń naruszenia przepisów obowiązującego prawa.

 

Katalog osób uprawnionych do zgłaszania naruszeń oraz kategorie, których mogą dotyczyć zgłoszenia, jak również procedura ich zgłaszania, rozpatrywania i podejmowania działań następczych oraz warunki zapewnienia ochrony osobom zgłaszającym naruszenia przed działaniami odwetowymi, zostały przez nas określone w Regulaminach Zgłaszania Naruszeń Prawa (Regulamin Zgłaszania Naruszeń Prawa w METALTECH sp. z o.o. oraz Regulamin Zgłaszania Naruszeń Prawa w METALTECH PIASECKI sp. z o.o.). Uprzejmie prosimy przed wysłaniem zgłoszenia o zapoznanie się z treścią odpowiedniego dla danego podmiotu Regulaminu.

    Podmiot, któremu zgłasza Pani/Pan naruszenie prawa jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej zwanym ADO). Informacje o ADO, w tym o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, celach i podstawach ich przetwarzania oraz przysługujących Pani/Panu prawach, znajdują się w naszej klauzuli informacyjnej.

    W celu zapoznania się z klauzulą informacyjną dla: METALTECH sp. z o.o. – prosimy kliknąć tutaj, METALTECH PIASECKI sp. z o.o. – prosimy kliknąć tutaj.

    PolandEnglishGermanFrenchRussia