Miło nam gościć Państwa na naszych stronach.

Jeżeli chcielibyście uzyskać więcej informacji na interesujące Was tematy, zasięgnąć rady, uzyskać opinie w sprawie naszego wyrobu, usługi lub złożyć zamówienie – nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji.

Zadzwoń lub zostaw swoje dane kontaktowe, a my oddzwonimy.


Imię i nazwisko (wymagane) *

Email (wymagane) *

Telefon

Temat

Treść wiadomości

Cynkowanie ogniowe,  malowanie proszkowe
cynkownia@metaltech.pl
tel. +48 23 674 15 70 – 71
       +48 605 043 503

Konstrukcje stalowe, malowanie na mokro, śrutowanie
wks@metaltech.pl
kom.  +48 601 071 038
           +48 601 307 767

Platformy parkingowe
metapark@metaltech.pl
tel.  +48 697 161 166
        +48 609 930 051

Wyroby wg. dokumentacji klienta
sales@metaltech.pl
tel.  +48 23 674 15 02 – 08

Kontakt w sprawach Ochrony Danych Osobowych (RODO)
ado@metaltech.pl
Sekretariat Zarządu
tel.  +48 23 674 15 00

Współadministratorami Państwa Danych Osobowych (dalej jako „Dane”) są Spółki należące do Grupy METALTECH, tj.:

  • METALTECH-PIASECKI spółka jawna z siedzibą w Czosnowie, ul. Spokojna 29, 05-152 Czosnów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000009059, posiadająca numery: NIP: 5311426011, REGON: 014848713;
  • METALTECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czosnowie, ul. Spokojna 29, 05-152 Czosnów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000339131, posiadająca numery: NIP: 5311664012, REGON: 142049200, o kapitale zakładowym w wysokości: 3 160 000,00 zł;
  • METALTECH CYNKOWNIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płońsku, ul. Henry Forda I nr 8, 09-100 Płońsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000337575, posiadająca numery: NIP: 5671870305, REGON: 142016643, o kapitale zakładowym w wysokości: 12 112 100,00 zł.

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa Danych można skontaktować z Administratorami za pośrednictwem adresu e-mail: ado@metaltech.pl lub listownie, na adresy siedzib każdej ze Spółek.

Przetwarzamy Państwa Dane w celu obsługi korespondencji i komunikacji oraz w celach analitycznych i statystycznych.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest:

  • podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – w przypadku zapytań o oferty i zamówień,
  • prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji i komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w przypadku pozostałych zapytań,
  • prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz statystycznych i marketingowych składanych zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • realizacja obowiązku prawnego, w szczególności obowiązku rozliczalności (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Państwa Dane przetwarzane są przez Administratora przez następujące okresy:

  • gdy podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy, wówczas Dane przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy,
  • gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, wówczas Dane przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania realizacji zamierzonego celu lub do momentu wniesienia uznanego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych,
  • w każdym razie, w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych obowiązków nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych – przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu.

Po tym czasie Dane mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Więcej informacji na temat zasad przetwarzania Państwa Danych znajduje się w naszej Polityce prywatności pod adresem: https://www.metaltech.pl/polityka-prywatnosci/

This post is also available in: EN DE FR RU

Dane rejestrowe firmy

Nazwa spółki
Metaltech-Piasecki Spółka Jawna
Adres siedziby

05-152 Czosnów,
ul. Spokojna 29

NIP
531-14-26-011
REGON
014848713
KRS
0000009059
Nazwa spółki
Metaltech Sp z o.o.
Adres siedziby

05-152 Czosnów,
ul. Spokojna 29

NIP
531-16-64-012
REGON
0142049200
KRS
0000339131
Nazwa spółki
Metaltech Cynkownia Sp z o.o.
Adres siedziby

09-100 Płońsk,
ul. Henry Forda I nr 8

NIP
567-18-70-305
REGON
142016643
KRS
0000337575

Nasze placówki

Wytwórnia Konstrukcji Stalowych – Metaltech Sp. z o.o.   

ul. Tysiąclecia 8 , 06-400 Ciechanów 
Tel:    +48 ( 23) 674 15 00 
Fax:  +48 ( 23) 672 52 15 
e-mail:  wks@metaltech.pl

Metaltech-Piasecki SP.J. w Czosnowie zakład produkcyjny  w Płońsku

ul. Henry Forda I nr 8, 09-100 Płońsk 
Tel:    +48 ( 23) 661 76 08 
Fax:  +48 ( 23) 662 42 97 
e-mail:  sales@metaltech.pl

Metaltech Sp. z o.o. 

ul. Spokojna 29, 05-152 Czosnów 
Tel:      +48 ( 22) 785 01 10 
Fax:    +48 ( 22) 785 03 10 

Metaltech Sp. z o.o. w Czosnowie oddział w Ciechanowie 

ul. Niechodzka 13 , 06-400 Ciechanów 
Tel:   +48 (23) 674 15 00+48 (23) 672 25 71 
Fax: +48 (23) 672 52 15 
e-mail: biuro@metaltech.pl

Wytwórnia Konstrukcji Stalowych – Metaltech Sp. z o.o.   

ul. Tysiąclecia 8 , 06-400 Ciechanów 
Tel:    +48 ( 23) 674 15 00 
Fax:  +48 ( 23) 672 52 15 
e-mail:  wks@metaltech.pl

Metaltech Cynkownia Sp. z o.ow Płońsku oddział w Ciechanowie

ul. Mleczarska 22 , 06-400 Ciechanów 
Tel:  +48 ( 23) 674 15 27, +48 ( 23) 674 15 70-71
e-mail:  cynkownia@metaltech.pl

Metaltech-Piasecki SP.J. w Czosnowie zakład produkcyjny  w Płońsku

ul. Henry Forda I nr 8, 09-100 Płońsk 
Tel:    +48 ( 23) 661 76 08 
Fax:  +48 ( 23) 662 42 97 
e-mail:  sales@metaltech.pl

Metaltech Sp. z o.o. 

ul. Spokojna 29, 05-152 Czosnów 
Tel:      +48 ( 22) 785 01 10 
Fax:    +48 ( 22) 785 03 10 

PolandEnglishGermanFrenchRussia