W dniu 8 grudnia 2021 roku, podczas gali Polskiego Czerwonego Krzyża w Ciechanowie, Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy zakładzie METALTECH w Ciechanowie otrzymał odznakę honorową PCK IV. stopnia.

 

PolandEnglishGermanFrenchRussia